Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Urodziny Księdza Klemensa 19/10/2017

Uczniowie klasy 3 b i uczeń GIII z nauczycielami i opiekunem odwiedzili księdza kanonika Jana Klemensa z okazji 82 rocznicy urodzin. Uczniowie zatańczyli jesienną czaczę, złożyli życzenia i wręczyli prezent. Ksiądz przygotował dla wszystkich poczęstunek, był nawet  kołocz z Nikiszowca. Odwiedziliśmy kaplice gdzie mogliśmy się pomodlić, a ksiądz udzielił nam błogosławieństwa. Z ogromną radością i uśmiechem wróciliśmy do szkoły.