Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Apel bezpieczna droga 27/09/2019

Wszyscy nasi uczniowie mieli dzisiaj możliwość przypomnienia sobie zasad bezpieczeństwa podczas apelu z cyklu "bezpieczna droga". Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych zasad jakich uczymy się w szkole i jakiej przestrzegamy. Staramy się, aby przejście przez pasy, czy poruszanie się chodnikiem przebiegało we właściwy sposób.