Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Wyjście do biblioteki 24/10/2019

W dniu 24 października 2019 r. odbyła się wycieczka szkolna do Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach przy ul. Oświęcimskiej 8, podczas której uczniowie wzięli udział w zajęciach bibliotecznych o tematyce: październik miesiącem troski o zwierzęta. Przypomniano dzieciom o konieczności dbania o zwierzęta, zarówno te dziko żyjące, jak i te udomowione. Dzieci rozpoznawały różne zwierzęta na ilustracjach, słuchały czytanych wierszy o zwierzętach. Uczniowie mieli też możliwość wykonania pracy plastycznej - etykietowania fotografii i obrazków związanych z troską o zwierzęta. Uczniowie byli podczas tych zajęć bardzo aktywni.