Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Dzień Górnika 11/12/2019

W środę 11.12.19 r., trochę z opóźnieniem obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Górnika. Gośćmi na akademii byli panowie górnicy ze związków zawodowych („Sierpień 80” i „ZZG w Polsce”) KWK „Murcki – Staszic”, które od wielu lat okazują nam życzliwość i wspierają niektóre szkolne przedsięwzięcia, a dzisiaj obdarowali uczniów słodkościami. Spotkanie rozpoczęliśmy inscenizacją przygotowaną na podstawie słuchowiska radiowego opisującego rolę św. Barbary w życiu i pracy górników. Głównym bohaterem przedstawienia był dziadek, który opowiedział swoim wnukom o intrygującym wydarzeniu sprzed wielu lat, gdy pracował na kopalni – i to używając śląskiej godki. Drugim punktem programu była zabawa w ubieranie ucznia Dawida w górniczy galowy strój. Naszymi ekspertami w tej dziedzinie byli Goście, którzy jednocześnie tłumaczyli symbolikę poszczególnych akcesoriów. Na zakończenie odbyło się wspólne biesiadne śpiewanie śląskich piosenek, a po nim poczęstunek dla Gości, którym życzyliśmy:

„Oby robota była lżejszo,

oby piniyndzy było wincy,

Oby zdrowie Wom dopisało,

I oby Barbara nad Wami czuwała …”