Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Wyjście do pracowni i galerii na Nikiszu 16/12/2019

Uczniowie naszej szkoły wybrali się na poszukiwanie pracowni i galerii Pana Grzegorza Chudego znanego w tym środowisku akwarelysty i nauczyciela śląskiej gwary czyli rechtora ślonskiej godki. Pan Grzegorz w ciekawy sposób opowiedział nam o Śląsku po śląsku. Dzieci w trakcie opowieści tworzyły z obrazków na podłodze śląski krajobraz. Następnie akwarelami na jednym wspólnym długim arkuszu papieru ze śląskich kominów kopalni i hut stworzyliśmy przepiękne drzewa. Na zakończenie przy akompaniamencie akordeonu pośpiewaliśmy nasze śląskie szlagiery. Pan Grzegorz obiecał, że odwiedzi naszą szkołę by przybliżyć naszym uczniom śląskie klimaty.