Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Informacja z MOPS-u o obiadach 10/04/2020

Publikujemy informację, którą otrzymaliśmy z MOPS-u dotyczącą obiadów szkolnych. Prosimy zapoznać się z informacją poniżej. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi spożywania posiłków przez dzieci/uczniów objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie epidemii koronawirusa​, przesyłam informację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, informację zamieszczoną na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach, kierowaną do Dyrektorów jednostek oświatowych oraz link do strony UM Katowice na której informacja w ww. zakresie jest zamieszczona. Proszę pinie przekazać do wszystkich jednostek.

http://www.mops.katowice.pl/node/3050

Apel do dyrektorów szkół, do których uczęszczają wychowankowie pozostający w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej

Z przesyłanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej informacji wynika, że problemy związane z realizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1 (Dz. U. poz. 493). zgłaszają prowadzący instytucjonalne piecze zastępcze oraz formy rodzinnej pieczy zastępczej. W związku z powyższym zwracamy się z apelem do dyrektorów szkół, aby w przypadku uczniów, którzy są wychowankami tych form, uwzględniali w zakresie tzw. zdalnego nauczania, możliwości tych instytucji. Dodatkowo, uprzejmie informujemy, że w okresie zamknięcia placówek edukacyjnych, w których stołówka szkolna jest nieczynna i dziecko nie spożywa posiłków - kierownik ośrodka pomocy społecznej ma możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.