Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Wielka Liga Czytelnicza 27/05/2020

W ramach V Ogólnopolskiego Konkursu „Wielkiej Ligi Czytelników” uczennica klasy III naszej szkoły realizowała jedno z zadań: książka artystyczna. Podczas zajęć rozwijających kreatywność w Ii II półroczu roku szkolnego 2019/2020 uczennica słuchała czytanej przez nauczyciela-bibliotekarza lektury pt. „Tajemniczy ogród” Frances Hodgson Burnett. W ramach zaangażowania jej myśli, emocji i rozwijania uwagi poznawczej wykonywała różne zadania. Na przykład we współpracy z nauczycielem prowadziła prace ogrodnicze. Innym razem wcieliła się w postać bohaterki Mary podczas szkolnej inscenizacji fragmentu książki.Na podstawie lektury wykonała z pomocą nauczyciela - wychowawcy prace plastyczne ilustrujące jej bohaterów. Prace były tworzone głównie metodą stemplowania z użyciem różnych rekwizytów. Prace uczennicy zebrano w książce artystycznej.