Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

"MOJE PRAWA"

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbył się apel, który miał na celu zapoznanie uczniów naszej szkoły z prawami jakie posiadają. Każde przedstawione prawo było przedstawione przy pomocy krótkiej inscenizacji, która pozwoliła lepiej zrozumieć znaczenie i sens prezentowanych praw. Wszyscy nasi uczniowie bardzo aktywnie włączyli się w dzisiejszy apel. Brali udział w głosowaniu, które pokazywało co jest dobre a co złe. Mieli możliwość wyboru, wszystkim którzy przyczynili się do dzisiejszego apelu bardzo serdecznie dziękujemy.