Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Nauczanie indywidualne

Nauczaniem indywidualnym i indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi w Szkole Podstawowej nr 6 Specjalnej w Katowicach objętych jest dwunastu uczniów. Nasza placówka  dostosowuje formy i metody nauczania do możliwości rozwojowych i potrzeb osób niepełnosprawnych. Wysokie kwalifikacje i różnorodne certyfikowane specjalizacje nauczycieli pozwalają  na optymalne rozwijanie potencjału dzieci. W domu rodzinnym organizowane są zajęcia dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły. Nauczyciele przygotowują autorskie programy nauczania   dla dzieci objętych nauczaniem indywidualnym lub indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi, programy te uwzględniają zalecenia poradni i wskazania specjalistów. Taka forma zajęć umożliwia  pedagogom  i rodzicom ścisłą współpracę, rodzice na bieżąco informowani są o przebiegu nauczania, mogą uczestniczyć w lekcjach otwartych, uzyskać wiedzę na temat nowatorskich form pomocy dziecku z dysfunkcjami rozwojowymi. Uczniowie również, na miarę możliwości, włączani są w życie szkoły, biorą udział w uroczystościach, imprezach, olimpiadach sportowych, konkursach plastycznych, mogą także korzystać z Sali Doświadczenia Świata i Sali Integracji Sensorycznej.