Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Szkoła

Historia szkoły

            Jubileusz zawsze skłania do refleksji, wspomnień o ważnych ludziach i wydarzeniach. Nasza szkoła niedługo obchodzić będzie pięćdziesięciolecie istnienia i z tej okazji chcemy przedstawić krótki rys historyczny. 1 września 1969 roku dokonano po raz pierwszy wpisu do Księgi Uczniów – wpisano 34 nazwiska – i tym samym oficjalnie rozpoczęła swoją działalność Szkoła Życia, początkowo jako oddział Szkoły Podstawowej nr 39. Wcześniej dzieci, które teraz podzielono na 4 klasy, uczęszczały na zajęcia w świetlicy przy ulicy Kościuszki w Katowicach, później decyzją władz oświatowych przeniesiono świetlicę do placówki przy Szkole Podstawowej  nr 39 w Zakładzie Wychowawczym „Caritas” ul. Leopolda 1, gdzie kierownikiem był pan Wacław Kiciński. W 1973 roku z klas życia utworzono samodzielną Szkołę Życia pod kierownictwem pani Haliny Bartlewskiej, następnie szkoła ta została przeniesiona do budynku przy ulicy Markiefki 78, gdzie oprócz klas życia funkcjonowała klasa zawodowa oraz Warsztaty Pracy Chronionej dla absolwentów. W roku szkolnym 1976/1977 nowym dyrektorem zostaje pani Maria Horoniecka, która funkcję tę sprawuje do roku 1983. 6 września 1980 roku następuje zmiana lokalizacji, od tej pory dzieci uczą się      w Janowie – ulica Oswobodzenia 92. Mimo że szkoła stała się placówką autonomiczną,  nadal borykała się z wieloma problemami, ponieważ nowy lokal nie był przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powoli jednak wrastała w krajobraz Janowa, zyskując przychylność mieszkańców, lokalnych zakładów pracy, parafii. Kolejnym dyrektorem zostaje pani Elżbieta Kliś – od 1983 do 1988. W czasie, kiedy sprawuje swoją funkcję, w roku 1986 placówka zmienia nazwę ze Szkoły Życia na Szkołę Podstawową nr 6. W roku 1988 kierownictwo przejmuje  pani Krystyna  Mielniczuk, dyrektorem jest do roku 1990, później funkcję tę pełni pani Anna Imiela – od  1990 do 2000.  W szkole następuje wiele zmian – wracają  lekcje  religii, uczniowie  zaczynają  wyjeżdżać   na  Zielone    Szkoły. Ważne wydarzenie ma miejsce w roku 1994 – szkoła zyskuje nową siedzibę   i przenosi się do odremontowanego budynku przy ulicy Zamkowej nr 2, otrzymanego od KWK „ Wieczorek”. Jest to miejsce przyjazne dla uczniów – parterowy budynek, odpowiednie małe sale lekcyjne i pracownie specjalistyczne. Od 1997 roku tworzone są Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze,  których z roku na rok przybywa.  Następuje kolejna zmiana nazwy –1999 rok – Szkoła Podstawowa nr 6 przekształca się w Zespół  Szkół Specjalnych nr 7, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 6  i Gimnazjum nr 30. W latach 2000 – 2009 szkołą kieruje pani Joanna Kałużna; placówka dynamicznie się rozwija, powstają nowe klasy i pracownie. W roku 2009 kierownictwo przejmuje pani Inez Trawczyńska, dyrektorem jest w latach 2009 –2014. W tym czasie ma miejsce istotne wydarzenie, w 2010 roku z inicjatywy rodziców i nauczycieli powstaje Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka’. W roku 2014 nowym dyrektorem zostaje pan Sławomir Warzecha. Aby sprostać wymogom współczesności, zmodernizowano stronę internetową szkoły, wyposażono odziały klasowe w dodatkowy sprzęt do stymulacji polisensorycznej. Obecnie nasza szkoła jest nowoczesną placówką oświatową, placówką wpisaną   w pejzaż Janowa. Stale się rozwija, aby jak najlepiej kształcić, wychowywać i wspierać uczniów; być miejscem, w którym każde dziecko może odkrywać swój potencjał, bawić się uczyć, tworzyć.