Jesteśmy przede wszystkim po to,
żeby Twoje dziecko było szczęśliwe,
czuło się potrzebne.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachTworzymy programy autorskie
wychodzące naprzeciw potrzebom
naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachSzkoła dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zespołem Downa, autystycznych, z porażeniem mózgowym
i innymi sprzężeniami.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w KatowicachProwadzimy zajęcia z integracji sensorycznej, które wpływają
na zmysły naszych uczniów.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach
Szkoła na Śląsku prowadząca
terapię dźwiękiem.

Szkoła Podstawowa Nr 6
Specjalna w Katowicach

Szkoła

Zespoły artystyczne

ZESPÓŁ MUZYCZNY "7"
W naszej szkole nasi Uczniowie bardzo lubią występy muzyczne. Bardzo chętnie Ci, którzy tylko mogą należą do szkolnego zespołu muzycznego "7", który na swoim koncie ma wiele ciekawych wyróżnień i osiągnięć. Głównym celem zespołu jest słuchanie muzyki, śpiew, rytmizacja, usprawnianie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, doskonalenie sprawności manualnej (instrumenty perkusyjne, pianino, gitara), doskonalenie umiejętności słuchania i wykonywania poleceń Nauczyciela, skupianie uwagi i pamięci.

UDZIAŁ  W  WYSTĘPACH  O  CHARAKTERZE  WYJAZDOWYM -  PRZEGLĄDY, KONKURSY, PREZENTACJE M.IN.:

- Przegląd Poezji Chrześcijańskiej,
- Ogólnopolski  Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika,
- ,,Spotkania Jasełkowe”- sala teatralna kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej,
- Dzielnicowy Konkurs Dziecięcych Zespołów Jasełkowych- MDK ,,Pod Lipami”,
- Międzyszkolny Konkurs ,,Kolorowe Święta”,
- Dom Pomocy Społecznej,
- Hospicjum Cordis,
- Miejski Festiwal dziecięcych form teatralnych i plastycznych TWÓRCZOŚĆ BEZ BARIER,
- Ogólnopolski Festiwal EKSPRESJI DZIECIĘCEJ, ING Bank Śląski,
- Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół i Placówek Specjalnych,

 

ZESPÓŁ TEATRALNY "SŁONECZKA”
Pomimo wielu utrudnień staramy się aby nasi Uczniowie zaistnieli także na scenie jako aktorzy. Przygotowujemy z Nimi różnego rodzaju występy artystyczne, które łapią za serce nie jednego widza. Głównym celem zespołu teatralnego jest
stymulowanie pełnego rozwoju dziecka, pomoc w odkrywaniu i badaniu jego możliwości oraz kształtowanie wrażliwości.

CELE DODATKOWE:

- pobudzanie do aktywności twórczej,
- kształtowanie umiejętności wyrażania siebie,
- dostarczenie uczniom pozytywnych emocji i przeżyć estetycznych,
- rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej i pozawerbalnej,
- wdrożenie uczniów do obcowania z literaturą,
- stworzenie uczniom możliwości pokonywania lęków (występ przed publicznością, przebywanie w dużym pomieszczeniu, w dużej grupie ludzi),
- kultywowanie wśród dzieci tradycji i obyczajów,
- kształtowanie prawidłowych postaw społecznych oraz wzorców zachowań,
- zaprezentowanie środowisku bliższemu i dalszemu możliwości i umiejętności uczniów,
- angażowanie rodziców do przygotowywania przedstawień (stroje, rekwizyty),

Proponowane formy pracy:
- lekcje teatralne
- bajkoterapia
- inscenizacja muzyczno- ruchowa
- inscenizacja słowno- muzyczna
- teatr cieni